Tarjoamme rakennuksiin liittyvää konsultointia.

Palveluitamme ovat mm. kuntotarkastukset, -tutkimukset sekä korjaussuunnittelu ja valvonta. Tarjoamme myös matalan kynnyksen etäneuvontaa tuntitöinä.

Millaisia palveluita tarjoamme?

Tarjoamme palveluita rakennuksen ja erityisesti sen rakenteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Poikkeuksellisen haastavat ongelmat ovat erikoisalaamme. Ja vaikka emme itse osaakaan kaikkea ratkaista, löydämme erittäin suurella todennäköisyydellä kontakteistamme jonkun, jolta ratkaisu ongelmaan löytyy.

Tarjontaamme kuuluu ensisijaisesti erilaisia konsultointi-, tutkimus- ja suunnittelupalveluita omakotitaloissa ja muissa pientaloissa asuville, tai sellaisen ostamista harkitseville. Palveluitamme ovat mm.

  • asuntokaupan kuntotarkastukset
  • kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset
  • kosteusvaurioituneiden rakenteiden korjaussuunnittelu
  • rakennusurakan valvonta ja laadunvarmistus
  • remonttikonsultointi.

Ylläpidämme myös tietopankkia rakennuksiin liittyen osoitteessa rakennukset.fi

Harkitsetko asunnon tai talon ostamista?

Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan kuntotarkastuksen tarkoituksena on tuottaa puolueetonta tietoa talosta ja sen riskeistä sekä mahdollisista vaurioista ja korjaustarpeista ennen omistajanvaihdosta. Oleellista on selvittää, että vastaako rakennus sitä mitä oltiin ostamassa/myymässä.

Kuntotarkastus kannattaa teettää jokaisen talokaupan yhteydessä. Tietyissä tapauksissa myös osakehuoneisto voi olla perusteltua tarkastaa asiantuntijan toimesta ennen asuntokauppaa – esimerkiksi, jos epäilee, että asunnossa on tupakoitu sisällä.

Oikein tehdyn kuntotarkastuksen avulla voidaan henkisesti ja taloudellisesti raskailta talokauppariidoilta välttyä, jolloin sekä ostaja että myyjä saavat nukkua yönsä rauhassa. Pahin mahdollinen tapa ampua itseään jalkaan kuntotarkastusta tilatessa on valita tarkastuksen tekijäksi toimija, joka mainostaa itseään esimerkiksi lauseella ”emme pyri etsimään rakennuksesta virheitä ja vaurioita”. Näiden toimijoiden tarkastamat kohteet päätyvät todennäköisimmin riitatapauksiksi.

Lue lisää kuntotarkastuksesta ja sen sisällöstä täältä.

Epäiletkö asunnossasi sisäilmahaittaa tai -ongelmaa?

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksen avulla selvitetään syy/syyt rakennuksessa koetuille sisäilmaongelmille sekä määritetään toimenpiteet ongelmien poistamiseksi/korjaamiseksi. Kuntotutkimuksen lähtökohtana ei välttämättä tarvitse olla sisäilmaongelma – tutkimusta voidaan hyödyntää myös mm. korjaussuunnittelun lähtötietoina ennen kattavaa remonttia tai rakenteiden sisällä mahdollisesti piilevien kosteus- tai mikrobivaurioiden selvittämiseksi ennen talokauppoja.

Kuntotutkimus on perinteistä asuntokaupan kuntotarkastusta tarkempi, koska se sisältää rakenteita rikkovia menetelmiä (rakenneavaukset), materiaali- ja sisäilmanäytteitä sekä kosteusmittauksia. Kuntotutkimusraportissa selviää mm. vaurioiden syy, laajuus, vaikutus sisäilman laatuun sekä toimenpiteet, joiden avulla vaurion aiheuttaja saadaan poistettua/rajoitettua ja vaurioitunut rakenne korjattua.

Kuntotutkimus kannattaa aina tilata asiantuntijataholta, joka hallitsee rakennusfysiikan, ja jolla on rakennusterveysasiantuntijan (RTA) pätevyys.

Onko ongelmia tai erimielisyyksiä työmaan kanssa?

Valvonta

Työmaavalvonnan avulla varmistetaan rakentamisen laatu sekä vältytään kosteus-/homeongelmilta ja henkisesti raskailta kiistoilta urakoitsijan tai talopakettitoimittajan kanssa.

Rakennuttajan ja urakoitsijan tai talopakettitoimittajan väliset kiistat ovat valitettavan yleisiä. Rakennuttaja on ongelmatilanteessa usein yksin ja hänen on hankala lähteä väittelemään työmaan kanssa, jos hän ei itse ole rakennusalan asiantuntija.

Ulkopuolinen valvoja kannattaa ottaa hankkeeseen mukaan hyvissä ajoin, ja tutustuttaa urakoitsijaan heti urakan alkaessa. Hyvinkin pienellä työmäärällä saatetaan päästä erinomaisiin tuloksiin, kun valvontakäynnit kohdistetaan kriittisimpiin työvaiheisiin. Hyvä valvoja havaitsee ongelmakohdat jo usein ennen niiden syntymistä.

Haluatko varmistua, että rakenne tulee korjattua oikein?

Korjaussuunnittelu

Korjaussuunnittelussa määritetään rakenneratkaisut, joiden avulla esimerkiksi kosteus- tai homevaurioitunut rakenne korjataan oikein.

Oikeaoppisen korjaussuunnittelun tulee ensisijaisesti perustua siihen, että ensin poistetaan vaurion aiheuttaja, ja vasta sen jälkeen korjataan itse vaurio. Jos vaurion aiheuttajaa ei jostain syystä voida poistaa, tulee pyrkiä rajoittamaan sen rakennetta vaurioittavaa vaikutusta. Erityisesti vanhojen rakennusten korjaussuunnittelussa tulee noudattaa korjaussuunnittelijan kymmentä käskyä.

Hyvän korjaussuunnittelijan tulee hallita rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta sekä tuntea eri rakennusmateriaalit, niiden ominaisuudet ja rajaukset. Materiaalivalmistajat usein markkinoivat omia tuotteitaan aggressiivisesti, vaikka ne eivät soveltuisikaan kyseiseen rakenteeseen käytettäväksi.

Mietityttääkö millä rakenneratkaisuilla rintamamiestalo kannattaisi remontoida?

Remonttikonsultointi

Remonttikonsultoinnin avulla voidaan varmistua, että remontin yhteydessä rakennuksen merkittävimmät riskitekijät tulee poistettua ja rakenteet tulee korjattua oikein. Konsultointia kannattaa hyödyntää myös mm. ennen rakenteiden lisälämmöneristämiseen ryhtymistä. Tällöin saadaan varmuus sille, ettei eristämisellä heikennetä rakenteen kosteusteknistä toimintaa ja aiheuteta kosteus- tai homevaurioita. Remonttikonsultoinnin avulla voidaan myös arvioida remontin kustannuksia etukäteen.

Remonttikonsultointi on tarkoitettu erityisesti omakotitalon laajaan peruskorjaukseen valmistautuville. Remonttikonsultointia voivat hyödyntää niin remontoinnin ensikertalaiset kuin rakennusalan ammattilaiset.

Julkaisuja