Olemme rakennuksiin erikoistunut konsulttiyritys.

Erikoisalaamme ovat rakenteisiin ja rakennusmateriaaleihin liittyvät ongelmat ja niiden ratkaiseminen. Hallitsemme rakenteiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan sekä tunnemme materiaalit, joita eri-ikäisissä rakennuksissa on käytetty.

Keitä me olemme?

Rakennetaide Oy on rakennuksiin sekä erityisesti sen rakenteisiin ja rakennusmateriaaleihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen erikoistunut konsultti- ja suunnitteluyritys.

Rakennus on monimutkainen kokonaisuus, joka koostuu erilaisista rakenteista ja järjestelmistä. Rakennusten asiantuntijan on oleellista tietää millaisia rakenteita ja järjestelmiä eri vuosikymmeninä valmistuneissa rakennuksissa on käytetty sekä ymmärtää niiden rakennusfysikaalinen toiminta.

Rakennusfysikaalisella toiminnalla tarkoitetaan lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa, joka on merkittävässä roolissa kosteus- ja homevaurioiden syntymisen kannalta. Jotta pystyy suunnittelemaan pitkäikäisiä ja toimivia rakenteita, tai löytämään vanhojen rakennusten merkittävimmät riskikohdat, tulee olla perehtynyt rakennusfysiikkaan.

Yrityksen missio:

Talokauppariitojen ehkäiseminen ja sisäilmaongelmien poistaminen Suomesta sekä erityisesti vanhojen rakennusten arvon säilyttäminen ja oikeaoppinen remontointi.

Yrityksen visio:

Tarjota luotettavaa, asiantuntevaa ja helposti lähestyttävää rakennusalan konsultointia kaikille sitä tarvitseville.

Rakennetaide Oy lyhyesti

Toimiala: Rakennusten ja rakennusalan asiantuntijatehtävät
Kotipaikka: Helsinki
Toimialue: Ensisijaisesti pääkaupunkiseutu
Perustettu: 2019
Asiakassegmentti: Pääasiassa yksityiset asiakkaat, eli kuluttajat, eli sinä

Mistä nimi Rakennetaide?

Rakennetaide Oy:n nimi on johdettu sanasta rakennustaide, joka tarkoittaa samaa kuin arkkitehtuuri – koska emme ole arkkitehtitoimisto, vaan erikoistuneet rakenteisiin, on nimemme Rakennetaide. Roomalaisen arkkitehdin Vitruviuksen mukaan arkkitehtuurin tulee pyrkiä kolmeen päämäärään: kauneuteen, kestävyyteen ja käyttökelpoisuuteen (venustas, firmitas, utilitas) – samaa ideologiaa pyrimme toteuttamaan myös rakenteiden kohdalla.

Erityisesti korjausrakentamisessa rakennesuunnittelija on kuten taiteilija – hänellä tulee olla kyky soveltaa opittua tietoa parhaiden mahdollisten rakenneratkaisujen löytämiseksi tiettyjen reunaehtojen puitteissa.

Lisäksi nimi Rakennetaide on huomattavasti helpompi muistaa ja lyhyempi kirjoittaa, kuin esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Rakentamisen Suunnittelu- ja Konsultointipalvelu Oy.

Keitä täällä työskentelee?

Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja on Kasper Käyhkö. Omien sanojensa mukaan Kasper on työnarkomaani, jolla on homekoiran nenä ja joka tuntee sairaalloista intohimoa rakennuksia kohtaan.

Työkokemus

Kasper on työskennellyt kosteus- ja sisäilmaongelmien parissa vuodesta 2016 lähtien. Tätä ennen hän teki remonttihommia toiminimen avulla lukuisilla pientalotyömailla vuodesta 2012 lähtien. Rakennusalalta hänellä on työkokemusta 15 vuoden ajalta.

Päivisin Kasper toimii FCG Finnish Consulting Group Oy:n Rakentamisen tutkimukset -liiketoimintayksikön kehityspäällikkönä. Iltaisin, viikonloppuisin ja lomien aikana hän on rakennusten asiantuntija Rakennetaide Oy:ssä. Öisin hän kirjoittaa artikkeleita sivustolle: www.rakennukset.fi

Koulutustausta

Kasper on valmistunut rakennetekniikan diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2017. Pääaineena rakennusfysiikka ja rakennusmateriaalit, sivuaineena rakentamistalous ja talotekniikka. Kasperin diplomityö palkittiin yliopiston parhaana. Ennen yliopistoa Kasper kävi lukion lisäksi talonrakentajan ammattikoulututkinnon (kaksoistutkinto).

Kasperilla on voimassa seuraavat alaan liittyvät pätevyydet:

  • Rakennusterveysasiantuntija (RTA)
  • Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK)

Kasper Käyhkö lyhyesti

Koulutus: Talonrakentaja, rakennetekniikan DI
Työkokemus (rakennusala): Vuodesta 2006 lähtien
Työkokemus (konsultointi ja suunnittelu): Vuodesta 2016 lähtien
Pätevyydet: RTA, AKK

Julkaisuja